نوشته‌ها

سندرم داون(  Down syndrome )یک اختلال ژنتیکی است.مشکل اصلی افراد مبتلا به سندرم داون اختلال در یادگیری میباشد. اختلال در یادگیری ممکن است بسیار خفیف تا بسیار شدید باشد. این اختلال گاهی با مشکلات دیگری مثل مشکلات قلبی، گوارشی، بینایی، شنوایی و … همراه است.