دکتر نسیم خرمی

جراح ومتخصص زنان و زایمان و نازایی

دكتري پزشكي عمومي سال ۱۳۸۴
دكتري تخصصي زنان سال ۱۳۹۴ دانشگاه علوم پزشكي تهران
سابقه طبابت از سال ۱۳۸۵ به مدت ١٣سال
سابقه كار در درمانگاه اتکا و کلینیک صنیع خانی و بیمارستان های بهمن، پیامبران…
 دستياري دوره تخصصی در بيمارستان امام خمینی / بیمارستان ولیعصر
عضو انجمن سازمان نظام پزشکی ایران

سوابق پژوهشی

بررسی ارتباط Outcome حاملگی با سطح لیپوپروتئینهای مایع آمنیوتیک و خون مادری در سن حاملگی ۱۶-۲۲ هفته (پایان نامه دکتری تخصصی).

استاد راهنما : دکتر صدیقه برنا، استاد گروه آموزشی بیماریهای زنان، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران .

بررسی اثربخشی قرص آلندرونات بر روی افزایش دانسیته استخوانی بیماران تالاسمی ماژور (پایان نامه دکتری عمومی).

استاد راهنما : دکتر محمد عباسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان همدان .

رزومه دکتر نسیم خرمی

تحصیلات

۱۳۹۰-۱۳۹۴

دکتری تخصصی (جراحی زنان و زایمان)

  • سرکار خانم دکتر نسیم خرمی در سال ۱۳۹۴ موفق به کسب مدرک دکتری تخصصی جراحی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند.

۱۳۸۴ – ۱۳۷۷

دکتری عمومی (پزشکی)

  • سر کار خانم دکتر نسیم خرمی در سال ۱۳۸۴ موفق به کسب مدرک دکتری پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی همدان شدند.

جوایز و افتخارات

جوایز

  • پزشک نمونه شهرستان نظر آباد ( دانشگاه علوم پزشکی ایران ) در سال  ۱۳۸۶٫
  • اخذ بورد تخصصی رشته جراحی زنان و زایمان در سال  ۱۳۹۴٫

عضویت در انجمن ها

  • سازمان نظام پزشکی ایران