نوشته‌ها

در سونوگرافی سه ماهه اول بارداری و سونوگرافی سه ماهه دوم و سوم بارداری چه چیزهای مشخص می شود.

باز کردن دهانه رحم و تخلیه نسج آن را گویند. این عمل یکی از شایعترین عملهای زنان است. می تواند برای تشخیص یا درمان خونریزی های غیر طبیعی زنان به کار رود.ادامه مطلب…