نوشته‌ها

فرزند دختر :

از دو روز قبل و تا دو روز بعد از تخمک گذرای رابطه ای نداشته باشید.
حدود ۳ روز قبل از تخمک گذرای زمان مناسبی است که بیشتر اسپرم های حاوی کروموزوم X ( اسپرم دختر ) در سیستم باروری باقی مانده اند ومنتظر رها شدن تخمک برای بارور کردنش می باشند.ادامه مطلب…