سونوگرافی در سه ماهه اول

اندیکاسیونهای سونوگرافی در سه ماهه اول در جدول آورده شده اند(جدول) کلیک کنید .برای بررسی مراحل اولیه حاملگی، می توان از سونوگرافی ترانس ابدومینال،ترانس واژینال یا هر دو استفاده کرد. طول فرق سری – نشیمنگاهی ( CRL) صحیحترین پیشگویی کننده بیومتریک سن حاملگی است.

CRL در صفحه ساژیتال اندازه گیری می شود و کیسه زرده و جوانه اندام نباید در محسابه آن مد نظر قرار گیرد.

با سونوگرافی در سه ماهه اول، می توان به طور قابل اعتماد حاملگی فاقد رویان، مرگ رویان، حاملگی اکتوپیک و بیماری تروفوبلاستیک حاملگی را تشخیص داد.

با سونوگرافی در سه ماهه اول می توان حاملگی چند قلویی را می توان به طور زود هنگام شناسایی کرد و این زمان بهترین موقع برای تعیین کوریونیسیته ( وضعیت کوریون ها ) است.

همچنین سه ماه اول زمان مطلوبی برای بررسی رحم ، آدنکسها و کولدوساک است.طول سرویکس و ارتباط جفت با سوراخ سرویکس ، بهتر از همه در سه ماهه دوم قابل بررسی هستند.

با سونوگرافی ترانس واژینال، امکان مشاهده قابل اعتماد ساک حاملگی داخل رحمی در هفته پنجم وجود دارد و رویان با فعالیت قلب، در هفته ششم دیده می شود. پس از اینکه میانگین قطر ساک به ۲۰ میلی متر رسید،رویان باید در سونوگرافی ترانس واژینال دیده شود، در غیر اینصورت ، حاملگی از نوع فاقد رویان خواهد بود.

در سونوگرافی ترانس واژینال، حرکت قلب جنین معمولا هنگامی دیده می شود که طول جنین به ۵ میلی متر رسیده است.

اگر در رویان کوچکتر از ۷ میلی متری فعالیت قلب شناسایی نشود، بررسی بعدی در عرض ۱ هفته توصیه می شود.