معمولا ۶ هفته پس از زایمان، دوره ای است که طی آن تغییرات ناشی از بارداری در اعضای مختلف بدن بتدریج به حالت قبل از بارداری برمیگردد. ممکن است این برگشت پذیری تا ماها به طول انجامد.ادامه مطلب…

فرزند دختر :

از دو روز قبل و تا دو روز بعد از تخمک گذرای رابطه ای نداشته باشید.
حدود ۳ روز قبل از تخمک گذرای زمان مناسبی است که بیشتر اسپرم های حاوی کروموزوم X ( اسپرم دختر ) در سیستم باروری باقی مانده اند ومنتظر رها شدن تخمک برای بارور کردنش می باشند.ادامه مطلب…