گواهی سلامت پرده بکارت

مهم ترین نکته پیش از صدور هر گواهی پزشکی، احراز هویت فردی می باشد که قرار است مورد معاینه قرار گیرد. این موضوع در امر صدور گواهی بکارت از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و باید دقت و وسواس دو چندانی به خرج داد، چرا که ممکن است فردی به جای دیگری مراجعه و معاینه گردد و گواهی بکارت به نام کسی که باکره نیست، بگیرد و به این وسیله پزشک نادانسته دچار اشتباه گردد. به پرده بکارت (هایمن) نیز گفته میشود.

در ادامه این مقاله مهم ترین نکات برای گرفتن سلامت پرده بکارت را به شما خواهیم گفت.

در گواهی سلامت پرده بکارت چه چیزی می نویسند ؟

داخل گواهی سلامت بکارت تقریبا با این جمله بندی توضیح می دهم : ” گواهی می شود در تاریخ —— و ساعت —- پس از اخذ رضایت کتبی از شخص — ساله به نام —- و کد ملی —-، صاحب عکس فوق و اثر انگشت ذیل، و پس از احرازهویت و تطبیق با مدارک شناسایی در حضور—- معاینه پرده ی بکارت به عمل آمده  ———– . “.

آیا در موارد تجاوز نیز معاینه بکارت انجام می شود ؟

در این موارد مستقیما به پزشکی قانونی مراجعه کنید تا علاوه بر چک سلامت پرده ی بکارت شما، موضوع را پیگیری کنند. از پیگیری این موضوعات نترسید. پدر و مادران عزیز اگر خدای نکرده این موارد برای عزیز شما پیش آمد از پیگیری کردن نهراسید و فرزندتان را سرزنش نکنید .

آیا برای نامه ی پرده ی بکارت مقعد هم چک می شود ؟

اصولا آدمیزاد با هر جای بدنش می تواند فرد دومی را به ارگاسم برساند ! گواهی پرده ی بکارت فقط رابطه ی واژینال را مشخص می کند. اما هرگز نمی توان با این معاینه تشخیص بدهیم آیا فردی در گذشته هیچ گونه تماس بدنی داشته است یا خیر.

گواهی بکارت فقط برای دخول های واژینال صادر می شود.

مقعد فقط توسط پزشکی قانونی و در موارد خاص (که خواسته شده باشد) چک می شود.

صدور ۲ نسخه گواهی کتبی سلامت پرده بکارت مطب دکتر نسیم خرمی (تهرانسر)