طرز خوابیدن دوران بارداری

بهترین حالت خواب در دوران بارداری، “SOS” (خوابیدن به پهلو) است ، حتی بهتر است که بر روی پهلوی چپ خود بخوابید.خواب بر روی پهلوی چپ ،میزان خون و مواد مغذی را که به جفت و کودک شما می رسد، افزایش می دهد ، پا و زانوهایتان را خم کنید و بالشی را بین پاهای خود قرار دهید و اگر متوجه شدید که دچار مشکلات کمر درد هستید، از موقعیت “SOS” استفاده کنید و سعی کنید بالشی را زیر شکم خود قرار دهید. 📍اگر در طول شب، در معرض دست و پنجه نرم کردن با سوزش سر دل هستید، ممکن است بخواهید با بالش ارتفاع گردن خود را بالا ببرید ؛ 📍در اواخر بارداری ،ممکن است دچار تنگی نفس شوید پس سعی کنید به پهلو خوابیده و بالش را کنار خود، بعنوان پشتی قرار دهید.