شیر دهی مادر مبتلا به کرونا

شیردهی مادر مبتلا به کرونا

انتقال کووید ۱۹ از طریق ترشحات تنفسی و تماس نزدیک صورت می‌گیرد.

بنابراین، در مورد انتقال ویروس بر اساس شواهد موجود، انتقال از طریق شیر مادر صورت نمی‌گیرد

ولیکن تماس نزدیک و شیردهی مستقیم می‌تواند عاملی برای انتقال ویروس باشد.

به همین دلیل فاصله‌گذاری فیزیکی بین مادر و نوزاد نیز باید رعایت شود و بر اساس پروتکل‌های بهداشتی مادر مبتلا به کرونا پس از زایمان باید با نوزاد فاصله داشته باشد.

از این رو ترجیحا نوزاد را در اتاقی مجزا به همراه یک مراقب سالم نگهداری می‌کنیم

و در صورتی که امکان این کار وجود نداشته باشد، حداقل فاصله بین مادر و نوزاد در یک اتاق باید حدود ۲ متر باشد.