* توجه *

سونوگرافی ترانس واژینال و سونوگرافی تخمدان در مطب دکتر نسیم خرمی (جراح و متخصص زنان،زایمان،نازایی) واقع در تهرانسر بصورت رایگان انجام می شود.

ساعات کاری مطب
روزهای کاری مطبساعات کاری مطب
شنبه9 تا ۱۱ صبح ۱۶ الی ۲۰ عصر
یکشنبه9 تا ۱۱ صبح ۱۶ الی ۲۰ عصر
دوشنبه2 تا ۶ عصر
سه شنبه9 تا ۱۱ صبح ۱۶ الی ۲۰ عصر
چهارشنبه9 تا ۱۱ صبح ۱۶ الی ۲۰ عصر
  1. اندازه، محل و تعداد ساک حاملگی
  2. شناسایی رویان یا کیسه زرده
  3. طول فرق سری-نشیمنگاهی
  4. تعداد جنین، از جمله وضعیت آمنیونها و کوریونها در حاملگیهای چندقلویی
  5. فعالیت قلب رویان / جنین
  6. ارزیابی آناتومی رویان / جنین به نحو منقضی برای سه ماهه
  7. ارزیابی رحم، آدنکسها و کولدوساک مادر
  8. ارزیابی ناحیه گردن جنین، همراه با مد نظر قرار دادن سنجش ترانس لوسنسی گردن جنین